Quản trị ngân hàng

CHỨNG NHẬN THEO ĐẠO LUẬT ÁI QUỐC HOA KỲ

Đạo luật Ái Quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act) và các Quy định chính thức do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quy định rằng một ngân hàng Hoa Kỳ hoặc một đại lý môi giới chứng khoán Hoa Kỳ (a Covered Financial Institution) phải thu thập một số thông tin nhất định từ bất kỳ Ngân hàng nước ngoài nào duy trì tài khoản đại lý với tổ chức đó.

Căn cứ các Quy định chính thức của Hoa kỳ, Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) công khai Giấy chứng nhận Đạo luật Ái Quốc Hoa Kỳ (U.S.A Patriot Act Certification) trên website để bất kỳ tổ chức tài chính nào cần Giấy chứng nhận của PBVN có thể thuận tiện tra cứu.

Tài liệu

Chứng nhận dành cho các tài khoản đại lý

Liên lạc:

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email aml@publicbank.com.vn

CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

Kính thưa Quý khách,

Ngân hàng chúng tôi áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với bất kỳ hình thức hối lộ và tham nhũng nào trong hoạt động kinh doanh. Nhân viên Ngân hàng chúng tôi không được phép đề nghị, cung cấp, mời chào hoặc nhận quà tặng, giải trí, tiếp đãi và du lịch dưới bất kỳ hình thức nào từ các đối tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chính sách này được áp dụng để tránh xung đột lợi ích và các hình thức xung đột khác trong tất cả các giao dịch kinh doanh/ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Vui lòng nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết.

Trân trọng cảm ơn.