Giải thưởng của PBVN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (NHNNVN)

Năm 1999

Bằng khen của Thống đốc NHNNVN cho Ngân hàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 10 năm đổi mới hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam.

Năm 2001

Bằng khen của Thống đốc NHNNVN cho Ngân hàng đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2000.

Năm 2017

Huy Chương dành cho chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Ngài Tan Sri Dato’Sri Dr. Teh Hong Piow vì những đóng góp vào sự phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Năm 2002

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những đóng góp của Ngân hàng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, thúc đẩy hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ngân hàng.

Năm 2006

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tích góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (Theo Quyết định số 469/QD/TTg ngày 20/04/2007 của Thủ tướng)

THE BRANDLAUREATE

The  BrandLaureate  Special  Edition  World Award  2017  tổ  chức  bởi Asia  Pacific  Brands  Foundation (APBF)

Tháng 12 năm 2017

Thương hiệu xuất sắc trong ngành Tài chính Ngân hàng (hạng mục Ngân hàng nước ngoài)

Tháng 11 năm 2018

Thương hiệu xuất sắc trong ngành Ngân hàng.