Hội đồng thành viên

Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow bắt  đầu sự nghiệp ngân hàng của mình vào năm 1950 và có 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

Ông thành lập Public Bank vào năm 1965 ở tuổi 35. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Public Bank vào ngày 30 tháng 12 năm 1965 và từng là Giám đốc Điều hành Public Bank kể từ khi ngân hàng bắt đầu hoạt  động vào tháng 8 năm 1966.  Ông được bổ nhiệm lại là Chủ tịch Public Bank và Chủ tịch Tập đoàn Public Bank kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2002. Ông đã nghỉ hưu dưới tư cách là Chủ tịch Public Bank từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Ông được trao vị trí chủ tịch danh dự và cố vấn của Public Bank có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Tan Sri Teh được trao tặng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước nhờ những thành tựu nổi bật của ông với tư cách là một Giám đốc ngân hàng và Giám đốc Điều hành của một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu.

Tan Sri Teh đã được ngân hàng nhà nước Việt nam trao tặng huân chương “ Vì sự nghiệp ngành ngân hàng Việt nam” năm 2002 ghi nhận những đóng góp của ông đối với ngành ngân hàng Việt nam. Tan Sri Teh cũng được ngân hàng Quốc gia Campuchia trao tặng Giải thưởng Công nhận thành tích năm 2007 ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp đáng kể của ông đối với ngành ngân hàng Campuchia.

Năm  2017,  Tan Sri Teh đã được ngân hàng nhà nước Việt nam trao tặng  “huân chương vì sự phát triển  của  ngành  ngân  hàng  Việt  nam”  ghi  nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành ngân hàng Việt nam. Ông là nhà lãnh đạo ngân hàng nước ngoài tại Việt nam đầu tiên vinh dự nhận huân chương này.   

Để ghi nhận những đóng góp lớn lao của mình cho sự phát triển kinh tế xã hội nước nhà, ông đã được trao học vị Tiến sĩ Luật bởi Đại học malaya năm 1989.

Ông đã đảm nhận nhiều vị trí trong các cơ quan dịch vụ công ở malaysia như: thành viên của hội đồng Kinh doanh malaysia từ năm 1991 đến năm 1993; thành viên của Quỹ Uỷ thác Quốc gia từ năm 1988 đến năm 2001; thành viên sáng lập của hội đồng Tư vấn Kinh doanh từ năm 2003; và là thành viên của hội  đồng  Cố  vấn Chứng  nhận của Viện Quan hệ Công chúng malaysia (IPRM).

Ông là Thành viên Danh dự của học viện Quản lý malaysia và là Thành viên của học viện ngân hàng Đặc quyền Á Châu; Viện Đặc quyền của các Giám đốc ngân hàng anh Quốc; Viện Quản lý hành chính anh Quốc; và Viện Quản trị Úc.

Ông cũng đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo cao cấp tại các công ty đại chúng khác trong Tập đoàn Public Bank như: Chủ tịch Công ty Public mutual Bhd, Công ty Tnhh Sở hữu Tài chính Public (Công ty được niêm yết  trên  Sàn  giao  dịch  chứng  khoán  hồng  Kông), ngân hàng Public Bank (hồng Kông), Public Bank Campuchia và các Công ty con khác của Public Bank, Ông cũng là Giám đốc của ngân hàng Đầu tư Public và ngân hàng hồi giáo Public. ngoài ra, ông còn giữ chức Chủ tịch của Công ty Kinh doanh vốn LPi Bhd và Công ty Bảo hiểm Lonpac Bhd.

Dato’ Chang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và hiện giữ chức Phó Giám đốc Điều hành của Public Bank Berhad. Ông đã làm việc cho Public Bank từ năm 1975 và có nhiều kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực về ngân hàng, quản lý chi nhánh và một số lĩnh vực kinh doanh khác tại hội sở chính. Dato' Chang được bổ nhiệm làm  Giám  đốc  nghiệp  vụ  vào  năm  2006 và được tái bổ nhiệm làm Giám đốc nghiệp vụ cao cấp vào tháng 10 năm 2013 và được bổ nhiệm vị trí hiện tại vào tháng 1 năm 2016.

Ông cũng đảm nhiệm một số vị trí điều hành cao cấp tại  các  công  ty  đại  chúng  thuộc  Tập  đoàn  Public Bank  như: Giám  đốc  Công  ty  TNHH Sở  hữu  Tài chính Public, Public  Bank (Hồng Kông), Công  ty TNHH Tài  chính  Public, Public Bank Campuchia, Công ty Bảo hiểm Campu Lonpac, Công ty Chứng khoán Campu, Public Bank Vietnam và Công ty aia Public Takaful Bhd.

Ông Quah Poh Keat có 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và công nợ, đã làm việc tại malaysia và Vương Quốc Anh.  Ông Quah hiện giữ chức Chủ tịch ủy ban quản lý rủi ro của Public Bank Việt Nam.

Ông là thành viên doanh dự của học viện Thuế malaysia và hiệp hội cấp chứng nhận kế toán, đồng thời là thành viên học viện Kế toán malaysia, học viện chứng nhận kế toán malaysia và học viện quản lý kế toán.

Ông Quah là cộng sự của KPMG từ tháng 10 năm 1982 và được bổ nhiệm làm cộng sự cấp cao (hay còn gọi là Đối tác quản lý) từ tháng 10 năm 2000 đến 30 tháng 9 năm 2007. Ông thôi giữ chức vụ này từ 31 tháng 12 năm 2007.

Ông cũng đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo cao cấp tại các công ty đại chúng khác trong Tập đoàn Public Bank như: Giám đốc Công ty Public Mutual Bhd, Công ty TNHH Sở hữu Tài chính Public, ngân hàng Public Bank (Hồng Kông), Public Bank Campuchia, Công ty bảo  hiểm Campu Lonpac, Công ty chứng khoán Campu, và các công ty con của Public Bank Bhd.

Ông Lê Chin Guan được bổ nhiệm làm Giám đốc của Public Bank từ ngày 27 tháng 12 năm 2018. Ông là thành viên Ban Đề cử và Đãi ngộ, Ban Quản lý rủi ro và Ban Kiểm soát Tuân thủ.

Ông Lee được chứng nhận là Luật sư từ học viện Middle Temple, Vương Quốc anh năm 1982. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học tại Đại học manchester, Viện Khoa học và Kỹ Thuật Anh và  có Bằng Luật sư từ Đại học Cambridge, Đại học Oxford và Cao đẳng Luật Chicago-Kent.

Ông Lee có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật nói chung và 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi luật thương mại và doanh nghiệp.

Ông cũng đảm nhiệm một số vị trí điều hành tại các công ty đại chúng khác thuộc Tập đoàn Public Bank như Giám đốc Công ty tài chính Public Financial Holdings Ltd (Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông) và Public Bank (Hong Kong) Ltd. Ngoài ra, ông cũng giữ vị trí lãnh đạo tại các các công ty khác như Giám đốc Công ty kinh doanh vốn LPI Capital Bhd (Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Bursa Malaysia) và Công ty Bảo hiểm Lonpac insurance Bhd.

Ông Chee Keng Eng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và đã làm việc cho Tập đoàn Public Bank từ năm 1994. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc quản lý khu vực tại tập đoàn Public Bank Berhad và Phó Tổng Giám đốc của VID Public Bank trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Public Bank Vietnam năm 2016.