Ban lãnh đạo

Ông Chee Keng Eng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và đã làm việc cho Tập đoàn Public Bank từ năm 1994. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc quản lý khu vực tại tập đoàn Public Bank Berhad và Phó Tổng Giám đốc của VID Public Bank trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Public Bank Vietnam năm 2016.

Ông Nguyễn Quang Tuấn tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Kinh tế và Cử nhân ngành Tài chính. Ông làm việc tại Public Bank Vietnam từ năm 1992 và từng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc năm 1997.

Ông Đào Thanh Tùng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân ngành Kinh tế. Ông làm việc tại Public Bank Vietnam từ năm 1992 và từng giữ chức Kế toán trưởng trưởng khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc năm 2007.

Ông Raymond Wong Chen Onn tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh tế và Tài chính. Ông đã làm việc tại tập đoàn Public Bank từ năm 2001 và giữ chức Giám đốc cấp cao trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Public Bank Vietnam từ năm 2017.