Lý do nên gia nhập PBVN

 

  • Chúng tôi luôn mang đến những cơ hội thăng tiến hấp dẫn cho các cá nhân có năng lực và mong muốn đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Ngân hàng.
  • Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Do đó, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện tối ưu để mỗi cá nhân được phát huy tối đa năng lực của bản thân cùng với sự phát triển của Ngân hàng.
  • Chúng tôi luôn chào đón tất cả các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đổi mới.

 

Các vị trí tuyển dụng

  • Các vị trí tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch

-         Lãnh đạo

-         Giao dịch khách hàng

-         Tín dụng

-         Các vị trí khác

 

  • Các vị trí tại Hội sở chính

-         Các phòng nghiệp vụ

-         Các phòng hỗ trợ

-         Tín dụng

-         Dịch vụ Thẻ

-         Công nghệ thông tin

-         Kinh doanh / Bảo hiểm

-         Kiểm toán nội bộ

-         Kiểm soát tuân thủ

-         Quản lý rủi ro

-         Tài chính / Kế toán

-         Nhân sự / Đào tạo / Hành chính & Quản lý tài sản

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt