Hotline

Hotline Dịch vụ Chăm sóc khách hàng 

(từ 8:00 đến 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ lễ)

: 18001198
     

Hotline Dịch vụ Thẻ 24/7

:

1800599930/ 

84-24-38262000

Thông tin ưu đãi và khuyến mãi

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt