Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử e-Channel

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt