Tiết kiệm Sao Sáng

Sản phẩm Tiết kiệm Sao sáng của PBVN là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn giúp Quý phụ huynh tạo lập cho con thói quen tiết kiệm cũng như đảm bảo cho con có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đối tượng khách hàng

  1. Trẻ em Việt Nam dưới 18 tuổi
  2. Bố mẹ/người giám hộ theo quy định của pháp luật: Là cá nhân người Việt Nam

Tiện ích

  1. Thủ tục mở tài khoản dễ dàng
  2. Số dư tài khoản tối thiểu là 1.000.000 VNĐ hoặc 100 USD
  3. Đa dạng các loại tiền tệ là VNĐ và USD
  4. Cho phép gửi thêm nhiều lần với các khoản tiền nhỏ
  5. Các giao dịch được thực hiện thông qua bố mẹ/người giám hộ theo pháp luật của trẻ

Các thông tin khác

  1. Về biểu phí, quý khách xem tại đây
  2. Về mẫu biểu và các tài liệu khác, quý khách xem tại đây
  3. Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đâyCác sản phẩm và dịch vụ khác