Tỷ giá

Loại ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt
Ghi chú
Tỷ giá được cập nhật/công bố trên trang Web của Ngân hàng chỉ mang tính tham khảo, khách hàng nên xác minh tỷ giá với chi nhánh/Phòng giao dịch giữ tài khoản của bạn.
Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt