Nhờ thu kèm chứng từ

Nhờ thu kèm chứng từ mang lại lợi ích cho cả người xuất khẩu và nhập khẩu bằng việc trao đổi bộ chứng từ hàng hóa qua ngân hàng.

Lợi ích:

  • Mạng lưới Chi nhánh và Ngân hàng đại lý rộng khắp đảm bảo việc giao nhận các bộ chứng từ thương mại nhanh chóng, tiện lợi.
  • Cung cấp các giải pháp tài chính khi khách hàng có nhu cầu.
  • Xử lý các bộ chứng từ thanh toán chuyên nghiệp và hiệu quả.
  • Phí dịch vụ thấp.

Loại hình:

  • D/P (Nhờ thu trả ngay)
  • D/A (Nhờ thu trả chậm)

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đâyCác sản phẩm và dịch vụ khác