Cá nhân

A.

Biểu mẫu Thẻ ghi nợ nội địa

1. Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa của Public Bank Vietnam
2. Mẫu sửa/đổi Thẻ ghi nợ nội địa của Public Bank Vietnam
3. Quy trình hướng dẫn sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng của Public Bank Vietnam

B.

Biểu mẫu Thẻ tín dụng PBVN Visa

1. Tính năng của sản phẩm thẻ tín dụng PBVN Visa
2. Điều khoản và điều kiện của thẻ tín dụng PBVN Visa
3. Đơn đăng ký mở thẻ tín dụng PBVN Visa (Thẻ chính)
4. Đơn đăng ký mở thẻ tín dụng PBVN Visa (Thẻ phụ)

C.

Biểu mẫu Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa

1. Tính năng của sản phẩm Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa
2. Điều khoản và điều kiện của Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa
3. Đơn đăng ký mở Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa 

D.

Biểu mẫu Tiền gửi

1. Tài khoản thanh toán/Tài khoản thanh toán ưu đãi
a. Đơn đăng ký kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho cá nhân/đồng chủ tài khoản
b. Điều khoản và điều kiện dành cho tài khoản vãng lai thông thường/Tài khoản vãng lai ưu đãi
c. Mẫu thông tin bổ sung cho mục đích tuân thủ FATCA kiêm mẫu tự chứng nhận cho khách hàng cá nhân
d. Hướng dẫn mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng
e. Bản tóm lược FATCA dành cho khách hàng cá nhân
2. Tiền gửi có kỳ hạn
a. Thỏa thuận đặt Tiền gửi có kỳ hạn
b. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi có kỳ hạn ưu đãi
c.  Điều kiện và điều khoản Tiền gửi có kỳ hạn cơ bản 
3. Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
a. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
4. Tiết kiệm có kỳ hạn
a. Thỏa thuận đặt Tiền gửi tiết kiệm
b. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ưu đãi
c. Điều kiện và điều khoản Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cơ bản
5. Tiết kiệm sao sáng
a. Đơn đăng ký kiêm thỏa thuận mở Tài khoản Tiết kiệm Sao Sáng

E.

Biểu mẫu Ngân hàng điện tử

1. Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ E-banking của Public Bank Vietnam
2. Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ E-banking
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ E-banking của PBVN – Dành cho khách hàng cá nhân
4. Điều khoản và điều kiện đăng ký và sử dụng phương thức xác thực Smart OTP
5. Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng phần mềm Smart OTP - PBVN
6. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Ngân hàng di động - PB engage VN – Dành cho khách hàng cá nhân

 Các thông tin khác

Thông tin ưu đãi và khuyến mãi

Mã ngoại tệ Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản Mua tiền mặt Bán tiền mặt