Tài khoản vốn

Phục vụ mục đích cấp vốn đầu tư cho doanh nghiệp 

Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước/nước ngoài theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ

Tiện ích

Thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp/gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, hoạt động vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Các thông tin khác

  1. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình mở tài khoản vốn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn.
  2. Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đâyCác sản phẩm và dịch vụ khác