Vay cố định

Sản phẩm tín dụng với hạn mức cố định hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh.

Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam

Tiện ích

  1. Tài trợ đầu tư tài sản cố định như nhà máy, cửa hàng và các bất động sản thương mại khác
  2. Kỳ hạn trả nợ linh hoạt
  3. Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần

Các thông tin khác

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đâyCác sản phẩm và dịch vụ khác