Dịch vụ trả lương

Filter:

Quý khách có thể quản lý việc trả lương của doanh nghiệp mình một cách thuận tiện bằng cách sử dụng dịch vụ trả lương của PBVN

Đối tượng khách hàng

Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Tiện ích

a.    Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp so với việc trả lương bằng tiền mặt

b.    Ưu đãi dành cho doanh nghiệp:

- Miễn phí mở tài khoản (có thể thay đổi theo quy định của các điều kiện và điều khoản hiện hành)

- Phí dịch vụ chuyển tiền ưu đãi

c.    Ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên:

- Miễn phí mở tài khoản và phát hành thẻ ghi nợ

- Miễn phí rút tiền tại cây ATM và phí dịch vụ ngân hàng trực tuyến

d.    Ưu đãi dành cho lãnh đạo doanh nghiệp:

Hưởng lãi suất ưu đãi đối với các khoản vay và tiền gửi tại PBVN

Các thông tin khác

Để được giải đáp thông tin cần hỗ trợ, quý khách xem tại đây